Annonse


Nettportalene tilpasses mobil

Det er duket for en spennende utvikling mellom teleoperatørene og internettselskapene når internettportalene nå tilpasses de trådløse håndholdte apparatene.

World Wide Web har raskt blitt en hovedkanal for nesten alle typer tjenester og informasjon. Problemet har vært at tilgangen har vært knyttet til oppkobling via en PC.

Internett utviklet for PC
Utviklingen og utbredelsen av trådløs kommunikasjon gjør at Internett nå er i ferd med å bre seg til andre terminaler, med de muligheter og begrensninger dette gir. De klassiske internettløsningene er nemlig utviklet for PC, og må derfor tilpasses de nye terminaltypene.

Det sier seg selv at skjermene på mobiltelefonen eller lommedatamaskinen ikke er egnet til å lese informasjon slik den er presentert på Internett i dag. Derfor jobber mobiltelefonprodusenter og internettselskapene intenst med å utvikle løsninger som vil være tilpasset grensesnittet til disse maskinene.

Annonse


Mobiltelefonprodusentene med Ericsson, Nokia og Motorola i spissen har samlet seg om WAP (Wireless Application Protocol), en standard som tilpasser internettbaserte tjenester til mobiltelefonens grensesnitt.

Betydelig marked
Markedet for WAP-telefonene, som er i ferd med å komme på markedet, ventes å bli betydelig til neste år. Nokia har anslått markedet for WAP-telefoner til å være 10-15 prosent av det totale mobiltelefonmarkedet. Dette skulle bety et salg på rundt 40 millioner WAP-telefoner neste år.

PC-produsentene og programvareselskapene har signalisert en rekke nye trådløse klienter og tjenester i tiden fremover. Selskaper som Microsoft og Palm Computing vil også støtte WAP-standarden.

Flere portaler
Microsofts fremtidsplaner innenfor trådløs kommunikasjon ble offentliggjort tidligere i år, og selskapet har allerede åpnet en portal som er tilpasset mobiltelefonens skjerm.

Produsenten av den populære PalmPilot har i tillegg til å støtte WAP-standarden, også utviklet en egen teknologi, noe som kan forårsake en del hodebry for utviklere av løsninger og tjenester for disse maskinene.

Også Lucent er i ferd med å utvikle en såkalt mobilportal, og Oracle har utviklet en portalløsning som oversetter websider til de ulike lommedatamaskinene og WAP-telefonene.