Merkantildata

Annonse


Merkantildata viser telemuskler

Merkantildata

Merkantildata har undertegnet en avtale med Rikstrygdeverket om oppgradering og utbygging av telefoniløsninger.

Inn i telekom
I konkurranse med blant andre Telenor, Siemens og Ericsson, gjennom partnere, stakk Merkantildata av med storkontrakten.

– Vi skal inn i telemarkedet og har avtaler med Ericsson og Alcatel. I tillegg til storkontrakten med Rikstrygdeverket har vi fått en rekke små kontrakter, sier en fornøyd Steinar Sønsteby, direktør for systemintegrasjon og kommunikasjon i Merkantildata til ITavisen.

Annonse


Omsette for 100 millioner
Ifølge Sønsteby har Merkantildata som mål å omsette for 100 millioner kroner i Norge i år. Og da er SMB-markedet interessant.

– Definitivt. De fleste kontrakter vi har er nettopp i SMB-markedet. Vi har ingen begrensning på hvor vi satser når vi satser, sier Sønsteby.

Kan forlenges
Kontrakten med Rikstrygdeverket har i første omgang en verdi for Merkantildata på 35 millioner norske kroner og strekker seg frem til år 2001 med opsjon på forlengelse.

Oppgradering og utbygging gjelder for Rikstrygdeverkets kontorer i Norge og er basert på leveranser av Alcatel 4400 og 4200 telefonsentraler, prosjektledelse og oppbygging av intelligente nettjenester som skal benyttes for å effektivisere telefonibruken eksternt og internt hos Rikstrygdeverket.

Kompetanse
Rikstrygdeverket har valgt en leverandør de mener innehar den nødvendige kompetansen til å supportere behov og utfordringer som kan komme i fremtiden med tanke på integrasjon av tale og data, heter det i en pressemelding fra Merkantildata.

Ifølge pressemeldingen har Merkantildata som IT-leverandør et klart fortrinn i forhold til tradisjonelle telefonileverandører fordi de nye løsningene teleleverandørene har kommet med, og kommer med i tiden fremover, er databaserte.

Ikke på gjerdet
– Vi gikk tidlig ut i telebransjen og ønsker ikke å sitte på gjerdet. Jeg tror det vil gi oss et fortrinn – kanskje allerede fra i dag men sikkert i løpet i av et par år, der såkalt IP-telefoni vil være sentral, tror Sønsteby.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse