Siemens S25

Annonse


Tar mobilen fra elevene

Siemens S25

– Det går ikke an å kombinere undervisning og bruk av mobiltelefon, sier Gjertrud Eggen, nestleder i Norsk Lærerlag til ITavisen.

Inndrar telefonen
ITavisen kjenner til at lærere ved flere skoler, først og fremst videregående, konfiskerer mobiltelefonen dersom den blir brukt slik at den forstyrrer undervisningen.

Mobilsysler i timen virker ikke bare forstyrrende på den eleven som holder på med mobiltelefonen, ifølge Gjertrud Eggen.

Annonse


– Også medelevene mister konsentrasjonen når en elev bruker mobilen.

Pop med SMS
Den siste tiden har både Telenor og NetCom opplevd en enorm økning i bruken av blant annet tekstmeldinger. Ifølge teleoperatørene er det nettopp ungdommens bruk av denne SMS-tjenesten som har gjort den så populær.

I og med at flere og flere telefoner har vibrasjonsvarsling er det vanskelig for lærerne å oppdage bruken.

– Vi hører at mobiltelefonen er en stor plage for enkelte lærere, men det er neppe snakk om noe ”lovforbud”, sier Eggen som ikke har noen statistikk eller faste opplysninger om hvor problemet er størst.

– Men jeg vil nok tro at bruken av mobiltelefon er størst i storbyene. Det er jo også der det er flest telefoner, sier han.

Ingen ransaking
Etter Eggens mening er det opp til hver enkelt lærer og rektor, gjerne i samarbeid med foreldrene, å finne ut om man skal forby bruk av mobiltelefon. Og det er foreløpig ikke snakk om noe lovforbud.

– Nei, det tviler jeg på, sier Eggen som i hvert fall ikke tror at det blir på tale å ransake elevene før de går til timen.

– Jeg har ikke hørt om noen som gjør det, og jeg tror ikke det blir aktuelt, sier nestleder i Norsk Skolelag Gjertrud Eggen til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse