Telianor

Annonse


Klagekor til EU

TelianorEU-kommisjonen arrangerer nemlig en lukket høring onsdag 18. og torsdag 19. august i Brüssel. Der skal konkurrerende selskaper av Telia og Telenor, som har levert inn klage på fusjonsplanene, framsi sine ankepunkter.

– Klagernes show
– Dette er først og fremst klagernes ”show”. EU-kommisjonen er der for å lytte, sier pressetalsmann Stefan Rating ved EU-kommisjonens konkurransekontor til ITavisen.

Men Rating er meget lite meddelsom om hvilke temaer som skal opp under den lukkede høring. EU opplyser heller ikke hvilke selskaper som skal føre sine saker frem for Kommisjonen.

Må selge ut?
Det hete spørsmålet er om Telia i Norge vil selges ut. I følge rykter vil EU-kommisjonen også forlange at kabelnettet til Telia selges ut. Muligens vil Telenor Avidi også gå med i dragsuget.

Annonse


På høringens første dag er det ventet at Telia og Telenor vil presentere bakgrunn- og motiv for fusjonen. Den andre dagen ventes det at de andre aktørene som har varslet innsigelser skal inn på banen. Det ventes også innspill fra andre lands konkurransemyndigheter.

Frist: 15. oktober
EU og Telia/ Telenor har diskutert vilkår for fusjon i tiden etter at EU-kommisjonen 15. juni ba om inntil fire måneders lengre frist for granskning. Fristen løper med andre ord ut 15. oktober.

Foreløpig er det lite som tyder på at EU blir ferdige før denne frist.

– Vi har arbeidet for at forsinkelsene skal bli minst mulig, sier konserndirektør Torstein Moland.

På gli?
Telias toppleder Jan Åke Kark har tidligere avvist at det vil være aktuelt å selge ut selskapets fjernsynskabler. I Dagens Industri åpner han for muligheten av å selge ut kablene for å tilfredsstille EU-kommisjonen.

Men hvor sikkert er det at det blir nødvendig å skille ut kablene?

Post- og teletilsynet i Norge har sendt oversikter over Telenors virksomhet når det gjelder kabler, og melder om noen problem med å forklare kommisjonen det særegne i at norske borettslag selv har eiendomsrett til sine kabler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse