Annonse


Få endrer mobilabonnement

– Når det gjelder overganger mellom Ring Kontant og faste abonnement går det litt begge veier. Det ser ut som at for kunder med Ring Kontant, så veier kostnadskontroll tyngre enn minuttprisen, selv om det nok for en del ville vært lønnsomt å skifte ordning, sier informasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Telenor Mobil.

Liten etterspørsel
Telenor Mobil kan endre abonnementstype på sine kontantkort, men melder om liten pågang. NetCom har tidligere ikke kunnet endre abonnementstypen uten en god del arbeide. Senere i august vil dette bli endret på. Men NetCom regner ikke med å reklamere for tilbudet siden etterspørselen hittil har vært liten.

– En årsak til at det er så lite interesse for endring er at veldig mange av kontantkortkundene er unge, og ikke ville ha vært mobilbrukere dersom en ikke hadde hatt tilbudet. Når det gjelder endringer den andre veien så er det veldig få som har gjort dette, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i Netcom.