Fusjonen1

Annonse


Mye kvinner i Telianor-ledelsen

Fusjonen1

Flesteparten av informasjonsdirektørene er utpekt, det samme er tilfelle når det gjelder personalsjefer og konsernstab.

Forbausende nok er prosessen ikke ferdig når det gjelder å velge ut hvilke som skal stå for informasjon til bedrifter, og til publikum. Når det gjelder områdene: Internett, TV-distribusjon og Programvare er stillingene ennå ikke lyst ut.

De neste lederutnevningene regnes med å bli tatt i månedsskiftet august/ september.

Annonse


Informasjonssjefer
Her er listen over de nye informasjonssjefene – når det gjelder forretningsområder:

 • Internasjonalt senter: Sissel Faller, hun er i dag i Telenor Media.
 • Installasjon og service: Heidi Kvernevik, i dag i Telenors konsernstab.
 • Satellitt: Peggy Schoen, i dag i Telenor Satllite Services.

Her er listen over nye informasjonssjefer i konsernstaben:

 • Reidar Gjærum får ansvar for ekstern kommunikasjon. Han er i dag i Telenors konsernstab.
 • Ansvar for ekstern kommunikasjon i Norge får Dag Melgaard, som i dag er pressetalsmann for Telenor.
 • I konsernstaben får Kai Rosenberg ansvaret for intern kommunikasjon. Rosenberg er i dag i konsernstaben i Telenor.

Personalsjefer

 • Kåre Syltebø blir personalsjef for det nye området Installasjon og service. Han er i dag i Telenor IT-Service og Installasjon.
 • I Media og katalog: Bente Helverschou (Telenor Media).
 • I Mobil kommunikasjon: Bitte Kverum (Telenor Mobil).
 • Kundeservice: Oddvar Skaar (Telenor kundeservice).
 • Satellitt: Kjell Habberstad. (Telenor International).

Human Resources i konsernstaben:

 • Næringsliv: Inger Johanne Stokke. (Telenors konsernstab).
 • Utvikling av kompetanse og ledelse: Grete Skeie. (Telenors konsernstab).

Konsernkontoret:

 • Administrativ leder: Tore Andli. Administrativ leder).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse