Palm V

Annonse


Digital signatur for Palm

Palm V

PocketSign er den første elektronisk håndskrevne signaturapplikasjonen for Palm.

Signer kontrakter
Programmet gjør det mulig å signere kontrakter og utføre elektronisk handel med Palm fra det stedet du befinner deg. Dermed slipper man ventetiden det tar dersom papirene skal flyttes via en skriver, faks eller postkonto.

Ifølge nettstedet til PenOp vil mer enn fire millioner Palm-brukere kunne gjøre nytte av programmet.

Les mer på PenOps nettsted: www.penop.com/penop/penop.nsf/htmlmedia/hot_news_palm.html

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse