Ericsson

Annonse


Ericsson har flest eiere

Ericsson

Ericsson har nå flest aksjeeiere av de svenske selskapene som er notert på Stockholms-børsen. Selskapet har i overkant av 500.000 aksjeeiere, og antallet amerikanske eiere har økt fra rundt 27.000 i 1995, til i overkant av 200.000 i dag.

Sterk kursøkning
Ericsson forklarer den sterke interessen fra amerikanske småsparere med at Ericsson-aksjen har hatt en kursøkning på nærmere 500 prosent i løpet av denne perioden.

– Vi er egentlig svært overrasket over det høye tallet nye aksjeeiere, sier Per Bengtsson, ved Ericssons kontor i New York til Finanstidningen.

Hovedaksjonærene kontrollerer
Det er likevel ingenting som kan frata de to hovedeierne Investor og Industrivärden kontrollen over selskapet. Disse kontrollerer til sammen 82,7 prosent av stemmene ved generalforsamlinger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse