Tele1 logo

Annonse


Tele1 søker om UMTS

Tele1 logoSelskapet har nå levert søknad til Post- og teletilsynet om prøvelisens for UMTS.

Telenor og Teletopia var først med søknad om prøvelisens for UMTS. Tele 1 som tidligere tapte kampen om UMTS-lisens i Finland, vil nå prøve lykken i Norge.

Leverte Søknad
– Vi har levert en søknad til Post- og teletilsynet. Vi ser på utbygging av UMTS nett som et realistisk alternativ til videresalg. Det hele avhenger imidlertid sterkt på hvilke konsesjonskrav som stilles, sier adm.direktør Pål Vegard for den norske Tele1 avdelingen til ITavisen.

Etter den vellykkede USA-emisjon der selskapet hentet inn over 2 milliarder, øker sannsynligheten kraftig for at selskapet kan vinne en norsk lisens. Vegard vedgår imidlertid at en omfattende UMTS-utbygging trolig vil kreve ytterligere finansiering.

Annonse


Gammel 1800-lisens?
Tele1 Europe har tidligere uttrykket interesse for en GSM1800 lisens for å dekke storbyene hvis konsesjonskravene blir senket. Telia Norge lisens for GSM 1800 har ligget død etter fusjonsarbeidet i Telenor/Telia startet – til tross for at lisensen skal fristilles i følge konsesjonsbetingelsene.

Tele 1 har lenge vurdert å legge inn bud på deler av Telia Norge. Men de mener det er lite aktuelt å overta Telia Norges 1800-lisens med full utbyggingsplikt i 19. byer.

– Kravene måtte eventuelt senkes til kun å dekke storbyene, sier Vegard til ITavisen.

Primært UMTS
Nå som selskapet har skaffet seg bedre finansiell ryggdekning til en UMTS-lisens, blir Telias ledige GSM-1800 lisens stadig mindre interessant.

– Får vi en UMTS-lisens, (red. anmerk.: med muligheter for roaming), tror jeg ikke en 1800 lisens er særlig spennende lenger, sier han til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse