Nettavisen-Dagbl-Jobline

Annonse


Stillingskrig på nett

Nettavisen-Dagbl-JoblinePartene, som hver for seg har fått til lite på det norske stillingsmarkedet, tror at synergieffekter vil kunne gjøre dem større enn Jobshop, den dominerende norske stillingsbasen på Internett.

Stilling på nett vokser
Stillingsmarkedet på Internett utgjorde i fjor om lag 50 millioner kroner. Til tross for at dette bare utgjorde en brøkdel av det totale stillingsmarkedet, vokser nettannonsering raskere enn noe annet medium.

– Det hersker ingen tvil om at Internett er framtidens rekrutteringskanal. Alle undersøkelser dokumenterer hvordan rekrutteringsmarkedet flytter seg fra tradisjonelle annonser i aviser og blader til Internett. Internett vil forandre hele rekrutteringsmarkedet, sier adm. direktør Bjørn Jarl i Jobline.

Jarl forteller også at selskapet på sikt skal bli større en Norges største jobbtjeneste, Jobshop i Norge. Verken Jarl eller Knut Ivar Skeid i Nettavisen, tør å anslå hvor mye av og hvor fort alliansen skal kapre det norske stillingsmarkedet.

Annonse


Synergi?
I fjor omsatte Nettavisens stillingstjeneste, Nettjobb, for knapt to millioner. Dette er mindre enn fem prosent av Jobshops omsetning.

Knut Ivar Skeid i Nettavisen tilbakeviser på det sterkeste at alliansen er en krampetrekning fra tre tapere i det norske stillingsmarkedet.

Han understreker verdien av stordriftsfordelene ved å drifte en såpass avansert database, i tillegg til Joblines tyngde i Norden.

– Dette er et eksempel på at aktører kan krige på noen områder (nyheter red. anm), mens de kan samarbeide på andre områder, sier Skeid til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse