Deskill

Annonse


– ISDN vil vokse

DeskillMange mener at ADSL og bruk av dagens kabelanlegg til fjernsyn er i ferd med å konkurrere ut ISDN.

– Ikke utkonkurrert
Dette er syn som ikke deles av analytikerne i IDC. De hevder det vil de ta flere år før ISDN blir utkonkurrert. De påstår en fortsatt vekst for denne teknologien fram til år 2003.

IDC mener ISDN fortsatt vil være et alternativ når det gjelder overførsel av data og tale.

Kabel og ADSL kommer
Derimot venter en at ADSL og kabelmodem vil komme inn sterkt der markedet vil ha rask overførsel over store datamengder.

I Norge ser en at kabelTV-selskapet Janco Multicom vil inn på dette markedet, og tilbyr tilkobling til Internett med hastighet opptil 600 Kbps til vanlige husstander.