Annonse


Tro på Internett-telefoni

Det tilsvarer nesten halvparten av alle internasjonale telefonsamtaler, skriver Newswire i en melding på oppdrag for Teleglobe.

Bedrifter først
– Foreløpig er det næringslivet som satser på såkalt IP-telefoni, hvor de kan samle lyd, bilde, data og samtaler i én kommunikasjonsstrøm, sier administrerende direktør Mette Håkonsen i Teleglobe Norge. Forbrukermarkedet vil komme etter i løpet av tre til fem år.

Informasjonskoordinator Per Hansen i Telenor Nextel sier at all telefoni etter hvert vil gå over Internett. IP-telefoni, sammenkopling av multimedia og telefoni, er selskapets neste satsingsområde.

I bedriftene vil tradisjonelle telefonsentraler bli erstattet av datamaskiner som håndterer teletrafikken. De integrerer telefoni, datakommunikasjon og videooverføringer. Bildetelefonen er på vei inn mange steder.

Annonse


– Jeg antar at IP-telefoni vil nå privatmarkedet om tre til fem år. Teknologien finnes, men er fortsatt for dyr, sier Hansen. ISDN ble lansert for ti år siden, men har først tatt av de to siste årene etter at prisene på utstyret har falt.

På kort
Enkelte privatpersoner velger allerede telefoni over Internett. Nextel har nærmere 1500 abonnenter som surfer og prater over datamaskin, hovedsakelig datafrelste personer.

Men selskapet har også lansert egne kort som gjør det mulig å ringe internasjonalt fra vanlige telefoner over Internett. Flere tusen kort er solgt, hovedsakelig til studenter, innvandrere og eksportører.

Mobil via IP
– Når Internett om få år blir tilgjengelig på mobiltelefonen, vil mange flere samtaler bli kanalisert over Internett, sier Håkonsen i Teleglobe. Teleglobe er verdens tredje største fibernetteier og en av de største Internettleverandørene.

Håkonsen hevder at telefonselskapene som nå går over til IP-baserte løsninger, har langt lavere utbyggingskostnader enn tradisjonelle telefonsystemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse