Annonse


Norges største GIS-kontrakt

Ifølge en pressemelding fra Geodata er det e-verkene BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap), Lyse Energi (Stavangerområdet) og EAB (Energiselskapet Asker og Bærum) som er kjøperne.

TEV (Trondheim Energiverk) har en opsjon på å gå inn i kontrakten senere.

Beslutningsstøtte
Det nye informasjonssystemet skal ifølge pressemeldingen være et beslutningstøtteverktøy for å effektivisere drift og vedlikehold av eksisterende nett, samt et verktøy for å effektivisere planlegging og prosjektering av endringer og utvidelser av nettet.

Det nye systemet er neste generasjon informasjonssystem for denne typen kunder hvor all informasjon om nettet, både geografiske plassering og elektrisk topologi samles i en database.

Annonse


Samtidig er systemet åpent for integrasjon med andre systemer som KIS (Kundeinformasjonssystemer), driftssentralsystemer (SCADA) og ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning).

Opplæring og intergrasjon
I kontrakten, som er på ca 30 millioner kroner, inngår systemleveranse, opplæring, integrasjon med andre systemer og datakonvertering.

Systemet skal leveres i løpet av 12 måneder.