datanerd liten

Annonse


Internett truer avisene

datanerd liten

Og annonsørene følger etter, ifølge en melding fra Newswire – skrevet på oppdrag for Teleglobe i Norge.

De siterer videre Economist: I USA og flere europeiske land har avisene lenge slitt med opplagsnedgang. Internett vil forsterke denne utviklingen, spår Economist.

Bare begynnelsen
– Vi har bare sett begynnelsen på denne utviklingen. Internett vil revolusjonere nyhetsbildet, sier adm. direktør Mette Håkonsen i Teleglobe Norge.

Annonse


Teleglobe er en av verdens største Internettleverandører.

– Klokkene må begynne å ringe hos avisene når de ser at Internettportalen America Onlines børsverdi er større enn alle USAs børsnoterte aviser til sammen.

Må tape
– I et forholdsvis stabilt annonsemarked kan papiravisene bare tape på dette, sier direktør Bjørn Hauge i Norske Annonsørers Forbund. Siste tallene fra AC Nielsen viser at avisenes annonsemarked har stagnert.

Fremveksten av Internett er en like stor utfordring for avisene som innføringen av data var for rundt 15 år siden. Det mener fungerende sjefredaktør John Arne Markussen i papiravisen Dagbladet og nettavisen Dagbladet :på nettet.

– Før hadde vi én deadline. Nå har vi én deadline hele døgnet, sier han.

– Utfordringen er å skille Internettavisen og papiravisen. IT-utgaven er egnet for de korte og kjappe nyheter, mens papirutgaven skal utfylle nyhetsbilde og presentere mer dyptpløyende stoff, sier redaktør Arve Stølann i papiravisen Telecom Revy og nettnyhetstjenesten ITavisen.

Avisvaner endres
Ifølge Norske Avisers Landsforening har de norske opplagstallene holdt seg forbausende stabile på 1990-tallet. Etter en sterk oppgang fra 1988 til 1989, har norske aviser kommet ut i et opplag i underkant av tre millioner eksemplarer i årene frem til 1999.

I USA leser bare 51 prosent av befolkningen en avis daglig, mot 67 prosent for 20 år siden. I Storbritannia har opplagene gått tilbake de siste 35 årene, og i Frankrike de siste 30. I Tyskland har avisopplagene gått jevnt og trutt tilbake siden 1991.

– Dette er ikke bra. Avislesing er som røyking. Det er en vane som kom inn med fars avislesing ved frokostbordet, sier Peter Kreisky i Mercer Management Consulting til the Economist.

Når far og mor slutter å lese avisen, er det sannsynlig at barna ikke blir avislesere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse