Hyper Island webskole

Annonse


Høgskoler i 155 Mbit med Telia

Hyper Island webskole

Nordiske universiteter og høgskoler håndterer sin Internett-trafikk via et felles selskap, NORDUnet. NORDUnet kobler sammen de nordiske nasjonale datanettverkene for forskning og utdanning og binder dem sammen med det internasjonale akademiske miljø.

155 Mbit via Stockholm
Nå vil nordiske høgskoler og universiteter surfe på Telias nett, som for dette formålet består av to 155 Mbit/sek-forbindelser fra Stockholm til respektive Helsingfors, Oslo og København.

– Ettersom høgskolene daglig kommuniserer via Internett er det nødvendig med et driftssikkert nett med 24 timers service sju dager i uken og med mulighet for kontinuerlige oppgraderinger og økt båndbredde, sier administrerende direktør Peter Villemoes i Nordunet A/S i en pressemelding.

Annonse


Også Uninett
For Uninett, det norske landsomfattende datanettet for forskning og utdanning, vil leveransen fra Telia være klar den 1. oktober.

Nordunet A/S har ansvar for utvikling og drift av et nordisk backbone-nett for forskning og utdanning. Nordunet har en total internasjonal båndbredde koplet til en node i Stockholm på over 1 Gbit/s.