Trondsen, Bjørn

Annonse


Penger styrer søkemotorer

Trondsen, Bjørn

En undersøkelse gjort ved Princeton-universitetet i USA viser at søkemotorene bare indekserer en liten del av nettet, og at amerikanske, kommersielle sider har førsterett ved søking, melder Newswire på vegne av DND.

Søkemotorene dekker mindre enn 16 prosent av informasjonen på Internett.

Bekymret
Leder i Den Norske Dataforening Bjørn Trondsen er svært overrasket og bekymret over resultatene.

Annonse


– Det ser ut til at Internett ikke lenger er et medium som er likt for alle, men er i ferd med å bli sterkt kommersialisert, sier Trondsen. Han mener utviklingen skyldes at teknologien ikke holder tritt med veksten i nettet og at søkemotorene nå må tjene penger.

– Disse skjevhetene kan være en pris vi er nødt til å betale for en tjeneste vi trodde var gratis, sier Trondsen.

Dårlig dekning
De beste motorene har en dekning på rundt 16 prosent, mens den dårligste bare indekserer drøyt to prosent av innholdet på nettet. Totalt er det nå seks terabyte data på nettet. Dette tilsvarer om lag 800 millioner sider.

Internett ble sist kartlagt i desember 1997. Da var datamengden 320 millioner sider, og den beste søkemotoren klarte å indeksere rundt en tredel.

Diskriminerer
De undersøkte søkemotorene skiller mellom informasjonens opphav og innhold. Best indeksert er amerikanske, kommersielle sider. Sider fra resten av verden og sider som omhandler undervisning, forskning og ikke-kommersiell virksomhet er langt dårligere indeksert.

– Det er viktig at brukerne blir klar over at det finnes slike skjevheter i søkeresultatene. Undersøkelsen viser at en norsk bedrift som vil etablere seg på Internett ikke har samme muligheter som en amerikansk, men vil stille med handikap fra starten av, sier Bjørn Trondsen.

Søkemotorene er heller ikke flinke til å oppdatere katalogene sine. Gjennomsnittsalderen på oppføringene er 186 dager, altså mer enn et halvt år. I gjennomsnitt 5,3 prosent av treffene viser til sider som ikke lenger finnes, mens den dårligste motoren har hele 14 prosent døde lenker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse