Hellström, Kurt

Annonse


Ericsson selger seg fattige

Hellström, Kurt

Ericsson økte omsetningen i første halvår med 12 prosent – fra 77,4 milliarder kroner til 87 milliarder kroner. Men i samme periode ble resultatet før skatt redusert med 44 prosent (!) – fra 7,1 milliarder kroner til 4,0 milliarder kroner. Det framgår av resultattallene som ble lagt fram i dag, fredag 23. juli.

Svenskene selger seg med andre ord til ”fattigdom”.

Urolig ledelse
I resultatframleggelsen innrømmer ledelsen av de er meget foruroliget av ”den negative trenden”. De legger heller ikke skjul på at dette var en av sentrale årsaken til av konsernsjef Sven-Christer Nilsson 7. juli ble skiftet ut med Kurt Hellström.

Annonse


Ericssons styre legger vekt på at omstillingstakten må ha større hastighet. I tilegg skal lanseringstiden på nye produkter gå ned.

Vil forklare
Årsaken til det reduserte resultatet er i følge Ericsson flere ting:

2,45 milliarder kroner i lavere marginer på konsumentprodukter, omstruktureringskostnader på 565 millioner kroner, 282 millioner kroner i avsetning og 1,22 milliarder kroner til markedsrisiko/kundefinansiering.

Lover bedring
Men Ericsson lover bedring, selv om de innrømmer at dere egne ”spådommer” bærer preg av en viss usikkerhet.

Svenskene tror på fortsatt vekst innen mobiltelefonmarkedet. Nyligkjøpte selskaper skal bidra, særlig innen CDMA-virksomheten (3. generasjon mobiltelefoni). I tillegg lover Ericsson økt kontroll med omstruktureringsprogrammet.

Og til sist – Ericsson har stor tro på at nye mobiltelefonmodeller skal øke overskuddet. Da blant annet gjennom lanseringen av den nye lille topptelefonen T28 i høst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse