Annonse


Tør ikke bare ha Telenor

Statnett bygger også opp en omfattende informasjonsberedskap til publikum og media i forbindelse med tusenårsskiftet. Feil kan oppstå fordi datasystemene ikke klarer overgangen fra 1999 til 2000, melder Newswire på vegne av Statnett.

– Selv om Telenor gjør alt for å sikre telefonnettet på nyttårsnatten, kan vi ikke basere oss på at de klarer det, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

150 på jobb
Statnett vil ha 150 ansatte på jobb i nyttårshelgen. Et like stort antall holdes i beredskap, og kan rykke ut på kort varsel. Statnett bruker nærmere 40 millioner kroner for å sikre strømforsyningen ved overgangen til det nye årtusen.

Statnett ønsker heller ikke å være avhengig av sin interne driftstelefon, og oppretter i tillegg to systemer for radiokommunikasjon.

Annonse


– Det er knapt tenkelig at alle fire systemer skulle falle ut samtidig. Men strømforsyningen er livsviktig for de fleste samfunnsfunksjoner, så vi tar ingen sjanser, sier Akselen.

Norden-beredskap
For å sikre strømforsyningen underskrev selskapet nylig en avtale med andre nettselskaper i Norden. Avtalen gir økt tilgang på kraftreserver i de kritiske timene.

– Samtidig kjører industrien på lavgear i jule- og nyttårshelgen. Til tross for økt strømforbruk i hjemmene under de store høytidene, har vi derfor normalt store produksjons- og overføringsreserver i det aktuelle tidsrommet, sier Akselsen.

Den mest kritiske perioden for strømforsyning blir mellom klokken 22.00 på nyttårsaften og 02.00 på nyttårsmorgen. I dette tidsrommet blir det høy beredskap og sterke restriksjoner på handel med kraft i Norge og i Norden. Hvis noe skulle skje, vil denne kjernetiden bli utvidet.

– Vi gjennomfører også en rekke beredskapsøvelser frem til nyttår, sier Akselsen.

95 prosent
Selv små datafeil kan få meget store konsekvenser for kraftforsyningen. Ved utgangen av juni var fem prosent av norske anleggseiere forsinket i sitt arbeid med å forebygge år 2000-problemet. Statnett har ansvar for å følge opp kraftselskapenes beredskapsarbeid.

– Vi regner med at alle blir ajour i løpet av kort tid, sier Akselsen. Gjennom revisjoner har Statnett funnet flere mangler kraftselskapene selv ikke hadde oppdaget. Hvert enkelt selskap har ansvar for å holde egne anlegg ajour.

I et brev til Olje- og energidepartementet uttrykker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin bekymring. Kraftforsyningssystemet er stort og komplisert, og NVE utelukker ikke uforutsette hendelser.

Likevel “anser vi (red: NVE) det lite sannsynlig at dataproblemer vil gi grunnlag for langvarige og omfattende bortfall av kraftforsyningen…Vi vil imidlertid ikke utelukke mindre feilsituasjoner”, skriver NVE.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse