Annonse


Internett skaper forskjeller

Medisinen han foreskriver er økt satsing på etterutdanning av lærere.

I en artikkel i Aftenposten kritiserer Folkestad Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets handlingsplaner. Planene er for dårlige, blant annet fordi de fokuserer for sterkt på antall elever per datamaskin, mener han.

Data i alle klasserom
– Det er uvesentlig hvor mange maskiner en skole har så lenge få kan bruke dem, sier Folkestad. Han ønsker at alle klasserom skal utstyres med datamaskiner, slik at data kan bli integrert i all undervisning. Alle lærere må tilføres basiskunnskaper om bruk av datamaskinene. Dette vil kreve etterutdanning i stor stil. Resultatet skal bli at alle elever stimuleres til å bruke data og Internett, slik at ingen faller utenfor.

Politisk rådgiver Knut Arild Hareide i KUF forteller til Aftenposten at departementet jobber med å forbedre IT-planene i skoleverket. Han er enig med Folkestad i at IT kan gå inn som en naturlig del i de fleste fag.

Både Folkestad og Hareide er bekymret over den ulike satsingen på teknologi fra skole til skole. KUF vil følge kommunene nøye i tida framover for å forsøke å hindre at forskjellene blir for store.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse