Piratkortbrenner

Annonse


Dømt for tips om pirat-TVkort

PiratkortbrennerVåren 1998 averte 32-åringen ukodede plastkort og en koder for salg via sin hjemmeside. I tillegg ga han en bruksanvisning for hvordan man kunne lage seg pirat-TVkort, som igjen kunne ta inn kode TV-signaler, melder Aftenposten.

Dømt for forsøk
Nord-Østerdal Herredsrett fant ikke selve salget ulovlig, men mente at måtte dømmes for ”forsøk på medvirkning til lovbrudd” i henhold til straffelovens paragraf 262:

”Den som ved å bryte en beskyttelse eller på lignende måte rettsstridig skaffer seg selv eller andre en vinning ved å få tilgang til fjernsyns- eller radiosignaler eller medvirker til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.”

Dommen skaper presedens for at det ikke holder med “disclaimere” (advarseltekst), der man advarer mot ulovlig bruk etter først å fortalt om hvordan man utfører de ulovlige handlingene.

Annonse


Straff
32-åringen ble i følge Aftenposten idømt 5.000 kroner i bot, samt saksomkostninger på 1.000 kroner.

I tillegg ble utstyr og stipulert fortjeneste av salget inndratt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse