Annonse


Trøndersk IT inn i kraftmarked

– Vi har handlet raskt og etablert selskapet. Vi går først inn i et svært stort marked, sier daglig leder Bergsvein Wang i Enita AS, til Adresseavisen.

Åpner for andre aktører
Trondheim Energiverk (TEV) har skutt inn en totalkapital på 8,8 millioner kroner og eier selskapet 100 prosent, men det blir åpnet for at andre aktører fra IT- eller energibransjen kan bli med etter hvert. Allerede under første styremøte blir dette spørsmålet aktuelt.

– Selv om den norske energisektoren i flere tiår har vært store og bevisste brukere av IT, krever dagens situasjon en langt mer offensiv og kvalifisert innsats fra de IT-miljøene som vil ha energiverkene som kunder i fremtiden, sier Wang.

Godt fundament
TEV har selv bygget opp en tung kompetanse over mange år, og vært selvhjulpen som totalleverandør.

Annonse


– Vi har et solid markedsfundament allerede ved oppstarten av Enita. Markedet vi går inn i kan ha et volum på mellom en halv og en milliard kroner, sier Wang.

Vil ha nøkkelrolle
Enita kommer til å tilby energiverk både i og utenfor Midt-Norge løpende applikasjonstjenester og rådgivning innen helhetlige konsepter.

– Med de behovene energiverkene nå har for å konsentrere seg om primæroppgaver innen produksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft, kan jobben med IT-teknologi settes bort til et fagmiljø som vårt. Vår ambisjon er å spille en nøkkelrolle i dette krevende markedet, sier Wang til Adresseavisen.

Behovet for kostnadsreduksjoner i selskapene og differensiering i markedet har vært stikkord for å etablere Enita så raskt som det her er gjort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse