IBM Slim-PC

Annonse


Dyrere hjemme-PC i Sverige

IBM Slim-PC

Regjeringsretten slår fast at den ikke aksepterer momsfritak fordi PC-ene ikke benyttes i bedriftenes virksomhet.

Det svenske PC-markedet tok fullstendig av i fjor. Dette skyldes ikke minst at skattemyndighetene godkjente at PC-ene betales via lønnstrekk, såkalt bruttolønnsavdrag. I praksis subsidierer dermed statskassen datakjøpene gjennom lavere skatt. For ansatte med høye inntekter kan dette utgjøre halve PC-kostnadene.

Store penger
For bedriftene er det store penger det handler om. Ifølge analyseselskapet IT Research kan man regne med at svenske selskaper vil gjøre 700.000 personalkjøp av PC-er i årene 1998-1999.

Annonse


Dersom man regner med en innkjøpsverdi inklusiv moms på 16.000 kroner per PC, dreier det seg om moms på drøyt 2,2 milliarder svenske kroner som selskapene nå ikke kan trekke fra.

Forskjellsbehandling
Også mange kommuner og landsting har kastet seg på trenden og tilbudt sine ansatte PC-er via personalkjøp. Til forskjell fra private selskaper kan kommunene trekke fra momsen for innkjøp via det kommunale momssystemet.

Det innebærer i praksis at en kommuneansatt kan få sin PC rimeligere enn en som er ansatt i et privat selskap.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse