Telia logo

Annonse


Ingen rabatt for Telia

Telia logo

Telia mener, på bakgrunn av en rapport om samtrafikktakster i Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland, at Tele Danmarks priser er for høye når Telia kjøper seg adgang til Tele Danmarks nett, skriver Berlingske Tidende/Mobilsiden.

Egen undersøkelse
Men den danske Telestyrelsen mener ikke at Telias undersøkelse er basert på sammenlignbare ytelser.

Telestyrelsen skal i stedet selv foreta en såkalt “best practice”-sammenligning med henblikk på en mulig nedsettelse av diverse teleselskapers betaling til Tele Danmark. Undersøkelsen forventes å være ferdig i løpet av et par måneder.

Annonse


Tilbakevirkende kraft
Telia ønsket enten å få de faste avgifter til Tele Danmark redusert med 41 prosent eller en reduksjon av takstene med en vekting som tilsvarer 41 prosent.

Og betalingen skulle settes ned med tilbakevirkende kraft fra mai 1998. Det var da Telestyrelsen for første gang ble bedt om å få Tele Danmark til å sette ned prisen for å stille nettet til rådighet for en konkurrent.

Telia har tidligere klaget over Tele Danmarks priser, men heller ikke den danske Teleklagenmnda har gitt Telia medhold, skriver Mobilsiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse