Gratistelefonen

Annonse


Nå blir Gratistelefonen bedre

Gratistelefonen

Gratistelefonen bruker nemlig sommeren og høsten til å oppgradere systemet.

Lengre taletid
– Når vi kommer i gang igjen i midten av oktober vil brukerne få lengre samtaletid mellom reklamespottene, sier økonomi og administrasjonssjef Tore Bergersen i Gratistelefonen til ITavisen.

Før Gratistelefonen stoppet sin tjeneste for å oppgradere fikk brukerne høre ti sekunder reklame 45 sekunder ut i samtalen. Neste reklameinnslag kom ett minutt og 30 sekunder etter det første.

Annonse


Når de til høsten setter i gang igjen for fullt blir reklamespottene på 15 sekunder, men man får ikke første innslaget før etter ett minutt. Neste innslag kommer etter tre minutter og deretter etter seks minutter, ni minutter og så videre.

80.000 brukereSiden Gratistelefonen har vært husstandsbasert – det vil si at hele husstanden har samme profil – har det ikke vært enkelt å fastslå hvor mange brukere tjenesten har.

– Men ut fra den gjennomsnittlige husholdning har vi kommet frem til at vi hadde omkring 80.000 brukere, sier Bergersen.

Når Gratistelefonen nå kommer tilbake skal det, etter det ITavisen erfarer, bli mulig for hver enkelt person i husstanden å ha sin egen profil. Den som registrerer seg får nemlig et eget ID-nummer som hun taster. Dermed får hun høre akkurat den reklamen hun har bestilt.

Jobber med å utvikle
Det skal visstnok også etter hvert bli mulig for eksempel å trykke tasten 1 når man hører en reklamespott og så bli satt over til annonsøren for å få vite mer om produktet.

– Vi jobber med å utvikle tjenesten. Så mer en det kan vi ikke si nå, sier Tore Bergersen i Gratistelefonen.

Til Storbritannia
I samarbeid med British Telecom lanseres også gratistelefontjenesten i Storbritannia, under navnet “BT Freetime”.

I Sverige, Norge og Danmark til sammen har gratistelefonen allerede over 300.000 abonnenter. GratisTel har også rettighetene til Frankrike, Spania, Italia og Østerrike.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse