Annonse


Telenor fikk kjempelån

Avtalen er inngått med Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) og Commonwealth Development Corporation (CDC).

En av de største
Avtalen ble undertegnet i hovedstaden Dhaka og omfatter lån på 16,67 millioner amerikanske dollar (130,25 norske kroner) og egenkapital på 1,57 millioner amerikanske dollar (12,26 norske kroner) fra hver av de tre bankene. Det er første gang de tre bankene går sammen om en låneavtale.

I størrelse er avtalen en av de største som er inngått innen privat sektor i Bangladesh og beskrives av partene som et vesentlig bidrag til forretningsmessig utvikling og bedret infrastruktur i landet.

Lite utviklet
Bangladesh, med 125 millioner mennesker, er blant verdens minst utviklede teleland. Det er tre telefonlinjer per 1.000 innbyggere, med de fleste abonnentene i de største byene.

Annonse


Grameen Phone åpnet for trafikk 26. mars 1997. Med 40.000 abonnenter har selskapet i dag like mange kunder som de tre andre operatørene til sammen og dekker som eneste selskap de tre største byene Dhaka, Chittagong og Kulna og strekningene mellom disse.

Den langsiktige finansieringen gir Grameen Phone økte muligheter for videre utvikling av et nasjonalt mobiltelefonnett i Bangladesh.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse