Skole/barn

Annonse


Skoler rammes av 2000-trøbbel

Skole/barn

Oslo-skolene sliter med gammelt datautstyr. Hele 80 prosent av skolenes 11.000 PC-er er så gamle at de ikke er forberedt på overgangen til år 2000, melder Aftenposten Aften.

Hindre kollaps
For å hindre total kollaps ved årtusenskiftet, må skoleetaten bruke 52,1 millioner kroner på å oppgradere og skifte ut deler av maskinparken.

Til tross for de store overskridelsene i Oslo-skolene, forventer byrådet at etaten finansierer utskiftingen av PC-er selv. Fordi økonomien er dårlig skal bare det mest akutte skiftes ut nå. Også de neste årene må det brukes penger på å oppgradere maskinene, melder Aftenposten Aften.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse