Fjærevoll, Dag Jostein

Annonse


Politisk Telianor-krangel

Fjærevoll, Dag Jostein

Fjærvoll synes lite om at styreformann Jan Stenberg i Telia, som også er tiltenkt styreformannsrollen i det fusjonerte selskapet, bare rapporterer til den svenske næringsministeren, Björn Rosengren.

Flere eiere
Bakgrunnen er at Stenberg har skrevet et referat fra et lunsjmøte mellom Telenor, Telia og British Telecommunications – men bare sendt det til Rosengren.

– Et slik referat kjenner ikke eierne til. Eieren er også den norske stat. Det går ikke an for en ny styreleder å opptre som han bare har én eier å forholde seg til, sier Fjærvoll til dagens Næringsliv.

Annonse


Aksepterer ikke
Den norske samferdselsministeren at styrelederen også har et ansvar, på lik linje med konsernsjef og visekonsernsjef, for at fusjonen skal lykkes.

– At han opptrer bare i forhold til en eier er ikke akseptabelt – hvis han opptrer i rollen som ny styreleder for det fusjonerte selskapet, sier Fjærvoll.

Styreleder Arnfinn Hofstad i Telenor er noe mer avdempet i sin kritikk.

– Skal det skrives referat, skal det skrives til alle som var med på møtet, sier Hofstad til dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse