Nokia Future 2

Annonse


Klar for supert mobilnett

Nokia Future 2

Telenor er den ene operatøren som har fått prøvekonsesjon. Teletopia er noe mer overraskende den andre utvalgte, kan man lese ut fra en pressemelding fra Post- og teletilsynet.

Erstatter GSM?
Ifølge Post- og teletilsynet er det tenkt at UMTS skal erstatte dagens GSM-system.

Men fagfolk i bransjen regner heller UMTS som et supplement til GSM: UMTS blir høykapasitetsnettet i byer og tettsteder, mens GSM blir systemet for mer perifere strøk. Dette skyldes blant annet store utbyggingskostnader.

Annonse


Til august 2000
Prøvekonsesjonene har i utgangspunktet varighet ut august neste år. I følge Post- og teletilsynet er det ikke gitt at de to aktørene får kommersielle konsesjoner når de skal deles ut i neste runde.

NetCom har også søkt om prøvekonsesjon.

Oslo og omegn
Teletopia har fått prøvekonsesjon til å installere tre basestasjoner i Oslo sentrum.

Telenor har fått prøvekonsesjon for hele Oslo, store deler av Akershus, samt Lillehammer-området. Telenors konsesjon er begrenset oppad til 30 basestasjoner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse