Annonse


Nettet gjør det EDI aldri klarte

Dette kunne man teoretisk sett også ha gjort tidligere – men det er først med Internett at logistikken og infrastrukturen er på plass slik at de mange små transportfirmaene rundt om i USA kan utnytte sin ledige kapasitet.

Internettfenomen
Det heter National Transportation Exchange, et navn som er så langt borte fra internettverdenen med sine fikse .com-navn som det vel er mulig å komme.

Men NTE er et internettfenomen så godt som mulig: Et tilbud som ikke var mulig før World Wide Web og nettlesere gjorde nettkommunikasjon til noe alle driver på med – også lastebileierne.

Enorme tap
Deres problem var enkelt. Når en lastebil har ledig kapasitet, gjelder det å finne en last som ikke er for stor og som man har lov til å frakte sammen med det som allerede er i traileren. Kjemikalier kan for eksempel ikke fraktes sammen med mat.

Annonse


Hittil har de store transportselskapene vært i stand til å utnytte dette, fordi de gjerne har sine egne, landsomfattende nettverk av avdelingskontorer og representanter. De mange småbedriftene i bransjen har imidlertid hatt langt mindre muligheter til å gjøre dette, noe som har resultert i lavere inntjening og dårligere konkurranseevne.

Ifølge ledelsen i National Transportation Exchange dreier det seg om minst 31 milliarder dollar i tapte inntekter for transportbransjen hvert år.

Mellommenn
Det er her mellommennene kommer inn, en helt ny yrkesgruppe som imidlertid allerede har fått sin egen betegnelse i USA: “Cybermediaries” er en forvanskning av intermediaries, som jo ganske riktig betyr mellommenn. Og man finner dem ikke bare i transportbransjen:

Analytikerne sier at det er plass for Cybermediaries overalt hvor fragmenterte bransjer skaper et informasjonsbehov, slik NTE gjør for transportører og befraktere.

Analysebyrået Gartner Group, som alltid er raskt ute med å spå markedsvekst i nye og ukjente bransjer, sier at man om to år vil ha omlag 100.000 markedsplasser tilsvarende NTE; opp fra omlag 300 nå.

Markedsplasser og torg.
Man har allerede sett en formidabel vekst for dette fenomenet i privatmarkedet, hvor det kalles nettauksjoner og hvor man gjør akkurat det samme som Cybermediarene gjør i næringslivet:

De bringer selgere og kjøper sammen, de lager markedsplasser. Men markedet har altså flyttet fra landsbytorget til Internett.

Fra tele til nett
Det finnes mange andre nettsteder i USA hvor det samme skjer; og skjer gjerne i fragmenterte markeder med mange små aktører på begge sider. Det kan være i helsesektoren, eldreomsorg og mange andre tjenesteytende næringer hvor kundene har bruk for forbruksmateriell så enkelt og rimelig som mulig.

Tidligere har mye av bestillingene skjedd telefonisk, nå kan de gjøres sikrere og bedre via nettet. Og brukerne får mer valg, siden nettmegleren har tilgang til flere leverandører.

Bedre og enklere
I sin tid ble det brukt mye tid og penger på å etablere EDI-løsninger, gjerne basert på X.400, for å få til dette i Norge.

Men det var den gang snakk om en-til-en-kommunikasjon, basert på at man hadde en avtale med en fast tjenesteleverandør, at man kunne sette av en PC og en X.25-linje til formålet – og man visste overhodet ikke om de produktene man fikk var de beste eller de billigste.

Med Internett er det hele blitt annerledes, side “alle” etter hvert har tilgang til PC, modem og nettleser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse