Nordgard, Harald

Annonse


Enitel til salgs

Nordgard, Harald

Enitel har ambisjoner om å etablere seg som en nasjonal leverandører av teletransporttjenester. Selskapet har også inngått avtale med Ericsson om å levere radioaksess. Dermed kan adm. direktør Olav Harald Nordgard tilby teletransporttjenester uten at kundene trenger å gå via Telenor.

Henter inn penger
Ifølge en pressemelding ble selskapet sist uke tilført ytterligere 200 millioner kroner i egenkapital i en rettet emisjon mot norske og utenlandske profesjonelle investorer. Emisjonen ble betydelig overtegnet.

I forbindelse med at Enitel fra medio juli skal børsnoteres legges det nå ut aksjer for ytterligere 57,5 millioner kroner for salg til samme pris som i den rettede emisjonen; 115 kroner per aksje.

Annonse


Interesse
– Dette vil bidra til at aksjen får god likviditet. At interessen for å tegne aksjer fra profesjonelle norske og utenlandske investorer var mye større enn antall aksjer lagt ut for salg, gjør at vi forventer stor rift om de aksjene som nå legges ut til mindre investorer og småsparere, sier Nordgard i pressemeldingen.

På børs
Tidligere har selskapet fått tilført 768 millioner kroner i egenkapital. Enitel eies i dag i hovedsak av 49 norske energiverk, og bruker deres infrastruktur til å etablere telenettet.

Samtidig med kapitalutvidelsen sist uke har Enitels aksjonærer innen energiforsyningen solgt aksjer for 115 millioner kroner. I tillegg har energiverkene fjernet en tidligere forkjøpsrett.

Børsstyret vedtok mandag 21. juni at Enitels aksje skal tas opp til notering på Oslo Børs SMB-liste. Enitels børsnotering er den største på Oslo Børs hittil i år, og selskapet har på noteringstidspunktet en kapitalisert verdi på 1,6 milliarder kroner.

Nødvendig
– Kapitalutvidelsen og børsnoteringen sikrer oss det nødvendige økonomiske grunnlaget for å fullføre etableringen av telenettet i samme raske tempo som hittil, understreker Nordgard.

Til nå er det rullet ut mer enn 2.200 kilometer fiberoptisk kabel. Innen år 2001 vil Enitel disponere et moderne bredbånds transportnett for tele og data på ca. 6.500 kilometer, som knytter sammen mer enn 60 byer og tettsteder. Flere norske bedrifter, teleoperatører og IT-leverandører har allerede tegnet kontrakt med Enitel.

– Etter hvert som nettet ferdigstilles regner vi med kraftig økning i antall kontrakter. Med et nasjonalt transportnett og eget aksessnett i byene når vi helt fram til kundens dør og kan levere løsninger tilpasset den enkelte, sier Olav Harald Nordgard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse