Sapiraa, Leo J.

Annonse


E-handel og nett for ICL

Sapiraa, Leo J.I følge en pressemelding er elektronisk handel et av ICLs viktigste og raskest voksende satsingsområder. ICL, som har hovedbase i London, hevder å være er en av Europas største aktører i dette markedet.

Egen divisjon
Området ivaretas av en egen internasjonal divisjon i ICL med betegnelsen Electronic Business Services (EBS), som allerede har egne divisjoner i Finland, Sverige, Danmark, Holland, Storbritannia og Irland.

Divisjonen har pr. 1. juni 1999 over 600 ansatte og forventer en omsetning i 1999 på 1.5 milliarder kroner.

Skandinavisk samarbeid
EBS-avdelingene i de skandinaviske land har et nært samarbeide, og består i dag av nesten 300 ansatte. Det siste året har det vært et utstrakt samarbeide og avdelingene har idag erfaring fra over 200 prosjekter innenfor lokal og sentral forvaltning, dagligvare, bank, transport og reisevirksomhet.

Annonse


EBS divisjonen oppretter nå en egen divisjon under ICL Norge AS i Oslo.

De skandinaviske EBS avdelinger vil i 1999 ha en omsetning på ca 400 millioner kroner.

Referanser
Et av ICL Norges viktigste referanseprosjekter er den såkalte “track and trace”-løsningen for NSB Gods. Der integreres GPS-, mobiltelefon- og Internett-teknologi, som blant annet brukes i kommunikasjon mellom lookfører og NSB-ledelsen og til å overvåke og spore opp godstransport.

– Løsningen har vakt stor oppsikt i andre europeiske land, og vi er i dialog med flere interesserte utenlandske jernbaneverk. – Vi har store forventninger til videreutvikling og mersalg både i Norge og internasjonalt, sier Arne Sandberg, direktør for EBS i ICL Norge AS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse