Annonse


Bull går for Linux

Dette tjenestetilbudet er et sertifiseringsprogram for Bulls Express5800-tjenere, ennyutvikling for å gjøre elektronisk handel sikrere, og LinuxMaster Group-initiativ for porting av OpenMaster over på Linux-plattformen, alt i følge en pressemelding fra Bull.

Og datateknologiselskapet har valgt å satse på Red Hat Linux 6.0 i sin produktportefølge.

Operative
Bulls serviceenheter er operativt og klar til å svare på henvendelser fra kunder, om det dreier seg om integrering eller andre profesjonelle tjenester. Disse tjenestene omfatter support på både maskin- og programvare infrastruktur – levert av Bull eller andre.

Det omfatter også applikasjonsstøtte, hjelp til valg av komponenter for infrastruktur og applikasjoner, assistanse ved implementering og utrulling av brukerapplikasjoner, driftsvedlikehold og opplæring.

Annonse


Linux Master Group
BullSoft deltar og støtter opprettelsen av LinuxMaster Group-initiativet, som er en organisasjon som skal fremme utvikling av administrative løsninger på Linux-plattform.

Som en uavhengig organisasjon opprettet i freewarens ånd, har LinuxMaster Group til hensikt å utvikle på OpenMaster administrative tjenester for systemer, nettverk og applikasjoner på Linux, spesielt rettet mot Internett.

OpenMaster tjenester for Linux er tilgjengelig for opplærings– og forskningsformål fra LinuxMaster Group.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse