Adolfsen, Tom 2.gif

Annonse


Merkantildata kjøper Manora

Adolfsen, Tom 2.gif

IT-Kolossen Merkantildata vil skjerpe fokus på kjernevirksomhet. Derfor settes alle krefter inn på systemintegrasjon.

ICT
Merkantildata har besluttet å skille ut distribusjonsvirksomheten (PC LAN) som eget børsnotert selskap. Utskillelsen gjennomføres, ifølge en børsmelding, for å utvikle Merkantildata til å bli et rendyrket ICT-selskap. Systemintegrasjon, kommunikasjon, Applikasjon og andre verdiøkende tjenester skal bli hovedinntektene i fremtiden.

Innkjøp, logistikk og håndtering av produkter vil gjennom utskillelsen i vesentlig grad bli outsourcet fra Merkantildata.

Annonse


Forkjøpsrett
Aksjonærene i Merkantildata vil bli gitt forkjøpsrett i videresalg. Aksjene i PC LAN vil bli notert på Oslo Børs med evt. sidenotering på Stockholm Fondbørs. Forkjøpsrettene vil bli søkt notert i kjøpsperioden. Merkantildata vil opprettholde en minoritetsandel i PC LAN så lenge dette anses formålstjenlig for begge selskaper.

Ett sammenslått PC LAN vil ha omtrent 250 ansatte og de forventer å oppnå en samlet omsetning på mellom 4,25 og 4,4 milliarder kroner i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse