Annonse


Telia N – aktiv utfordrer

Telia Norge skal selges og det er både spennende og inspirerende. Det er en prosess som kan ta opp mot halvåret, og den ble påbegynt i april. At EUs avgjørelse om fusjonen mellom Telenor og Telia blir utsatt i fire måneder påvirker ikke denne prosessen. De ansatte i Telia Norge er spente og optimistiske, og om mulig enda mer konkurranselystne enn før. Det gir kraftig satsing mot markedet, og iver og kreativitet i alle de prosessene som fører til gode tilbud til telekomkundene. Helsides annonser, og kampanjer for Internett Xpress og fast forvalg på telefoni er synlige eksempler. Over 60 000 fast forvalgskunder er et synlig resultat. Telia Norges omsetning øker.

Galt bilde
Stemningen i Telia Norge er med andre ord god foran sommeren. Ordene ITavisen velger: Avmakt, dødvann og vakuum – er så feilplassert at vi velger å smile av dem, selv om vi er skuffet over et slikt uriktig oppslag.Historien blir også uriktig fremstilt i ITavisen, og det er alvorligere: En nedbemanningsperiode vår/sommer 98, der medarbeidere ikke ble sagt opp, men tomrom ikke alltid fylt, ble fulgt av økt rekruttering for å løse de mange oppgavene Telia Norge står overfor. Vi er flere ansatte i dag enn for ett år siden. Men i denne bransjen, og med en gjennomsnittsalder i Telia Norge på 34 år, er det normalt at det tallet fluktuerer. Ansatte ønsker nye utfordringer, og kompetansebehov endrer seg.

Norge trenger konkurranse i telemarkedet. Telia Norge har kompetansen, kreativiteten og pågangsmotet til å være en viktig utfordrer i dette markedet. Et riktig bilde av oss ville bidratt positivt. Men vi vet hva vi er gode for og skal gjøre alt vi kan for at kundene og interessante kjøpere forstår det. Vi ser med spenning fram til høsten.

Hanne Dirdal, informasjonsdirektør Telia Norge AS

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse