3D kart

Annonse


Se hjemstedet ditt på nett

3D kart

Ved hjelp av enkle navigeringsrutiner kan du flytte kartutsnittet trinnløst hvor som helst i landet, melder Newswire på oppdrag for Ugland Totalkart.

Detaljer
Du kan zoome inn slik at én centimeter på skjermen tilsvarer femti meter i terrenget. Dette tilsvarer en avstand over bakken på om lag 250 meter. Det er den nye teknologien FlexiMap, som er laget av norske FlexIm, som gjør dette mulig.

– Hittil har kartløsninger på internett vært både dyrt og tregt, og teknologien har vært vanskelig å bruke. Med denne løsningen kan man finne alt mulig fort og greit, sier Rune Zakariassen i Ugland Totalkart til Newswire.

Annonse


Ikke dekkende
Ikke alle områder i landet er ennå fullt ut dekket, men kartbasen blir kontinuerlig utvidet med ny informasjon om hvert enkelt sted.

– Foreløpig har vi dekket hele Sør-Norge opp til Trøndelag med detaljkart, sier Zakariassen.

Grunnlaget er de til sammen 727 turkartene folk flest har brukt i alle år. Denne serien gikk tidligere under navnet M711, og heter nå N50.

Skreddersøm
På internettadressen www.totalkart.no ligger en fullt ut navigerbar demoversjon av kartbasen. Ønsker du spesialtilpassede kartløsninger, kan du kjøpe en versjon som er tilpasset ditt behov. En mengde tilleggsinformasjon om de ulike kartstedene kan legges inn.

– Svært mye informasjon i en bedrift er geografisk orientert. Med en tilpasset løsning kan du integrere kartbasen og legge den ut på din hjemmeside, sier Rune Zakariassen.

Nettkart er fremtiden
Markedsdirektør Odd Eriksen i Statens kartverk mener kartbasen er et stort skritt framover for kart på internett.

– Denne løsningen gir tilgjengelighet til hele landet på en ny og bedre måte, sier Eriksen. Han betegner basen som noe av det ypperste man kan lage med dagens teknikk.

Odd Eriksen tror kart kommer til å bli mer og brukt i IT-sammenheng, og at man i fremtiden kommer til å bruke nettbaserte kart i langt større utstrekning enn i dag. Han regner med at rundt 90 prosent av alle solgte kart i Norge er papirkart.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse