Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


UMTS-søkere i kø

Foto: Jørgen berner Ross

– Vi kommer sannsynligvis til å levere en søknad. Det hele avhenger imidlertid sterkt av hvilke konsesjonskrav som stilles, sier adm. direktør for den norske Tele1 avdelingen, Pål Vegard til ITavisen.

Vegard er usikker på hvilke krav som vil bli stilt, men håper at det vil klare seg med de fire største byene, eventuelt med tillegg av Tromsø. Selskapet har allerede opprettet filialer i Bergen, Stavanger og Trondheim, men ser det som naturlig med en ny filial i Nord-Norge hvis de blir tildelt lisens.

Gammel 1800-lisens?
Tele1 Europe har tidligere uttrykket interesse for en GSM1800 lisens for å dekke storbyene hvis konsesjonskravene blir senket. Etter at Telia fusjonerte med Telenor, skal lisensen fristilles ifølge konsesjonsbetingelsene.

Annonse


Tele 1 har lenge vurdert å legge inn bud på deler av Telia Norge, men å overta Telia Norges lisens med full utbyggingsplikt i 19 byer er lite aktuelt.

– Kravene måtte eventuelt senkes til kun å dekke storbyene, sier Vegard til ITavisen.

GSM 1800 lite interresant
Nå som selskapet har skaffet seg finansiell ryggdekning til en UMTS-lisens, blir Telias ledige GSM-1800 lisens stadig mindre interessant.

Får vi en UMTS-lisens (med muligheter for roaming red.anm), tror jeg ikke en 1800-lisens er særlig spennende lenger.

Virtuelt mål
Tele1 har en klar visjon om å bli en virtuell teleoperatør – det vil si mest mulig virtuell. Selskapet vil kun bygge eget nett dersom ”urimelige” priser fra netteierne gjør at de blir tvunget til det.

Selskapet har allerede en avtale om videresalg av mobiltjenester i Sverige gjennom Telia. Dagens betingelser gjør imidlertid ikke virtuell virksomhet særlig lønnsom. Vegard fnyser foreløpig av tilbudene fra de norske mobiloperatørene, noe som gjør det lite sannsynlig at de vil tilby mobilløsninger før år 2000.

– Vi har valgt å spille på netteiernes premisser i begynnelsen for å få i gang driften, men på sikt er målet selvfølgelig å bli virtuell, sier Vegard.

Blir svarte-Per
Etter Sense-saken og det kaoset som oppsto i forvaltningen med hensyn til lovtolkning og kuvendinger, blir det svært vanskelig å vurdere utbygging inntil rammevilkårene endelig blir avklart for virtuelle mobilaktører.

Vegard bekrefter at de kan bli sittende igjen som svarte-Per, hvis rammevilkårene blir endret etter at de selv eventuelt bygger mobilnett.

– Det blir en håpløs situasjon hvis ikke myndighetene kan bestemme seg for hvilke krav som skal stilles til videresalg, sier han til ITavisen.

Ny lov i Sverige
Vegard påpeker at det svenske teletilsynet har sendt ut forslag om ny lov for virtuelle operatører. I løpet av år 2000 vil det svenske Teletilsynet utstede tre UMTS-lisenser. Samtidig foreslår de ny i en ny lov å slippe til virtuelle aktører.

Bakgrunnen for det nye lovforslaget var behandlingen av Sense’ søknad, som ble avslått i forrige måned. I forbindelse med utbygging av UMTS-systemet mener PT at det er på tide å slippe til slike aktører.

Det nye lovforslaget må imidlertid vedtas av den svenske riksdagen, noe som tidligst vil skje ved årsskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse