Adolfsen, Tom 2.gif

Annonse


Stjeler penger fra svenskene

Adolfsen, Tom 2.gif

Han har hundredoblet både omsetningen og resultatet siden han overtok som adm. direktør for Merkantildata i 1988. Over tid finnes det ikke makan til suksess i det norsk IT-landskapet.

Slutt på skakkjøring
Da Tom Adolfsen overtok skakkjørte Merkantildata i 1988 omsatte selskapet for 124 millioner kroner og hadde et resultat på fire millioner kroner.

I fjor omsatte selskapet for 9,4 milliarder kroner og leverte et resultat før skatt på 400 millioner kroner. Høyst sannsynlig vil omsetningen nå godt over 12 milliarder kroner i år.

Annonse


Svak børsverdi
Merkantildata har en børsverdi på 8,1 milliarder kroner og er det nest største IT-selskap på Oslo børs. Tom Adolfsen har lenge irritert seg over det han mener er en alt for lav børsverdi. Til tross for bedre resultater og kraftig økt omsetning har børsverdien sunket.

– Når jeg ser på hvordan enkelte tapssluk av noen Internett-selskaper blir priset, skulle Merkantildata hatt en børsverdi på 60 milliarder kroner om vi bruker samme tilnærmingsmåte. Det sier nok mer om hvilke bobler vi på lang sikt har med å gjøre på Internett enn om Merkantildata, sier Tom Adolfsen.

– Men hva er årsakene til Merkantildatas manglende uttelling på børsen?

– Det er et sammensatt bilde. For det første har utlendingene så og si trukket seg ut av det norske IT-markedet hva investeringer angår. Det skjedde i 97 og 98. Akkurat nå er ikke IT et in-område for noen. Hovedårsaken for vårt vedkommende er imidlertid at svært mange tror vi kommer til å oppleve et særs dårlig 4.kvartal fordi kundene venter med å investere til de ser 2000-effekten.

Ingen katastrofe
– Og du tror ikke det vil slå ut på Merkantildatas resultater?

– Med det jeg kjenner til nå tyder alt på at 4. kvartal blir om lag som normalt. Det kan faktisk også bli noe bedre enn normalt og i verste fall litt svakere enn normalt. Noen katastrofe blir det ikke, sier han.

– Det vi derimot kan forvente er at mellom 1/4 og 1/5 av verdens PC-er går i stå ved årsskiftet. 2. januar gjelder det derfor å ha en bøtte PC-er på lager klar for levering til trengende kunder, forteller Adolfsen.

Tele et satsingsområde
Merkantildata Kommunikasjon får i år en samlet omsetning på 1,7 milliarder kroner og er det området som vokser raskest i selskapet. Omsetningen fordeler seg i år med 900 millioner i Sverige, 600 millioner i Norge og 200 millioner i Danmark. Bare applikasjoner er mer lønnsomt i Merkantildata.

Adolfsen har forlengst utpekt teleutstyr og tjenester som sentrale satsingsområder.

– Det er klart vi skal være der. Det er en meget dominant nisje. Noen analytikere mener teletjenester utgjør 37 prosent av det totale IT-markedet. Unified Networking vil bli et begrep. Veksten i Internett-markedet er enorm. Noen mener at det vil komme et marked på Internett-produkter som ennå ikke er etablerte på 300 milliarder kroner på verdensbasis. Merkantildata skal vokse på tjenester og teleutstyr, sier han.

Kjøper Telia Norge?
– Det må bety nye oppkjøp. Er Telia Norge a.s. et selskap Merkantildata kan tenke seg å kjøpe, eventuelt i et konsortium bestående av TeleDanmark og Merkantildata eller NetCom og Merkantildata?

– PABX-divisjonen til Telia Norge er interessant for oss. Vi kan tenke oss å vurdere et kjøp, men jeg vil ikke ha sagt noe om hva eller hvem vi eventuelt kunne tenke oss et samarbeid med i en slik operasjon.

Etter det vi har grunn til å tro er Merkantildata i ferd med å vinne gjennomslag i form av konkrete storavtaler på teleområdet selv om Adolfsen ikke vil bekrefte noen konkrete avtaler så langt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse