Samsung SH600

Annonse


Mobilen – en stressfaktor?

Samsung SH600

I et studie av hvordan IT-utviklingen påvirker samfunnet og menneskers helse, ønsker forskere også å finne ut hvordan vi påvirkes av alltid å være tilgjengelige på mobiltelefon.

Alltid tilgjengelig
– IT påvirker oss naturligvis i stor grad, og det finnes både positive og negative sider ved dette. Vi ønsker å finne ut hvordan mennesker påvirkes av å være tilgjengelig til en hver tid, sier Bengt Arnetz, professor i sosialmedisin ved Uppsala universitet til Sydsvenska Dagbladet.

Arnetz planlegger studien i samarbeid med Institutet för psykosocial miljömedicin og Karolinska institutet.

Annonse


– Vi ønsker å kartlegge hele spekteret, både hvordan IT forandrer våre levevaner, og hvilke helsemessige konsekvenser dette kan få, sier Arnetz.

Teknostress
Og påvirket blir vi, ikke minst i form av teknostress, som er det nye begrepet for hvordan IT kan forverre våre liv.

Britiske forskere har kommet frem til at en gjennomsnitts offentlig tjenestemann med tilgang til e-post får 171 e-postmeldinger i snitt i løpet av én dag. Fire av ti føler at de blir veldig forstyrret av budskapsbombardementet fordi det fører til at de konstant blir distrahert eller avbrutt i det de holder på med.

Resultatene fra dette engelske studiet bekreftes også av lignende studier som er gjort blant annet i Sverige, hvor undersøkelser viser at de som benytter en datamaskin med Internett i jobbsituasjonen har fått forlenget sin arbeidsdag med en halv time.

Krav skaper stress
Teknostress handler ikke bare om informasjonsflommen. Også presset for å få lært seg nye tekniske ting – og stresset som følger av at teknikken ikke fungerer som den skal, påvirker oss.

– Tidligere var datamaskinen et hjelpemiddel som en kunne velge å benytte. I dag er det et ofte et krav å benytte dataverktøyet, samtidig som arbeidstakten øker, sier Bengt Arnetz.

Grenseløst tilgjengelig
Det mobile kontor fører til at stadig flere får problemer med å skille mellom arbeidstid og fritid – dette påvirker teknostresset.

– Vi må endre vår holdning til tid, og heller måle resultat, ikke tidsforbruk. De virksomhetene som fortsetter å ha tradisjonelle oppfatninger om arbeidstid, risikerer at de ansatte blir utbrent.

– Hvis informasjonsteknologien skal forenkle hverdagen vår og ikke gjøre den uutholdelig, må det være resultatet som teller, ikke tiden. Tid er en stor stressfaktor, sier Arnetz.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse