mobil datahastighet

Annonse


Må vente på rask mobildata

mobil datahastighetI dag er standard overføringshastighet for data i GSM-nett 9,6 Kbps. Dette har enkelte operatører allerede klart å øke til 14,4 Kbps.

Telenor er først ute, mens NetCom venter på neste standard.

Mobil datafart
Tidligere har Telenor Mobil opplyst at de høsten ’99 ville lansere høyhastighets datakommunikasjon i sitt mobilnett basert på HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Nå opplyser produktdirektør Knut Oppegaard i Telenor Mobil at det i første omgang dreier seg om pilottjenester denne høsten, og at kommersielle tjenester først kommer rundt årsskiftet 1999/2000.

Annonse


Konkurrenten NetCom har valgt å vente på neste datastandard – GPRS (General Packet Radio Service). Men heller ikke denne teknologien er i rute.

HSCSD
HSCSD, eller bare highspeed, kan gi oss datahastigheter på opptil 56,7 Kbps – seks ganger rasker enn dagens datahastigheter via mobil. Dette skjer ved at fire tidsluker (hver på 14,4 kbps) spleises. Men dette er teoretisk hastighet. I praksis vil man kunne få noe lavere ytelser.

Fordi HSCSD er linjesvitsjet, vil den bruke samme båndbredde uansett om man overfører data eller ei. Derfor er dette en teknologi som er mer egnet til å laste ned filer og e-post fra Internett enn til å surfe via web.

GPRS
GPRS på sin side er såkalt pakkesvitsjet teknologi. Det betyr at man bruker bare båndbredde når man overfører filer eller dokumenter. Denne teknologien er således mer egnet til web-surfing enn HSCSD, fordi du bare betaler for hver opp- og nedlasting.

GPRS kan teoretisk sett gi opptil 14,4 Kbps per tidsluke. Og med sammenslåing av åtte tidsluker kan man oppnå opptil 115,2 Kbps. Ved bruk av såkalt EDGE-teknologi (Enhanced Data Rate Over GSM Evolution) kan man klare opptil 21 Kbps per tidsluke, og derved få opptil 170 Kbps i dataoverføringshastighet.

Treg start
Men første fase av GPRS, som kommer rundt årsskiftet 2000/2001, vil man kun få overføringshastigheter på bare 35 Kbps.

Først ved senere utvidelser vil man kunne få opp mot de største hastighetene som er lovet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse