jenter&data

Annonse


Flinke jenter på nett

jenter&data

Databasen med kvinnekompetanse ble torsdag åpnet av statsråd Laila Dåvøy. Databasen inneholder opplysninger om utdanning, yrkeserfaring og annen kompetanse for et stort antall kvinner fra hele landet.

Ingen unnskyldning
– Nå finnes det ingen unnskyldning lenger for å hevde at man ikke finner kompetente kvinner til lederstillinger, sa arbeids- og administrasjonsministeren da hun åpnet databasen.

– Databasen er i seg selv ikke noe mål, men et virkemiddel. Målet er å få flere kvinner inn i ledende stillinger og styrer, råd og utvalg i både offentlig og privat virksomhet, men også som foredragsholdere, intervjuobjekter osv.

Annonse


– Det moderne samfunnet krever mangfold både når det gjelder kjønn, utdanning, erfaring og alder, sa statsråd Dåvøy.

Initiativ
Det var Arbeids-og administrasjonsdepartementet som høsten 1996 tok initiativet til en kvinnedatabase, hvor navn på kompetente kvinner kunne hentes ut for å skaffe kandidater til bla topplederstillinger i staten.

Satsingen var ett av tiltakene i prosjektet «Kvinne, kvalitet og kompetanse i staten», der målsettingen er å øke andelen kvinner i statlige lederstillinger.

I 1997 fikk det nyopprettede Kompetansesenteret for likestilling i oppdrag å utrede saken. Resultatet ble en database som går langt bredere ut enn til bare staten.

Forskere
Databasen omfatter også kvinnelige forskere på universitetene, høgskoler, institutter og andre kvinner med faglig kompetanse.

Dåvøy understrekte at databasen skal være et verktøy for alle som hevder at de leter, men ikke finner kvinner. Det gjelder ledere i privat næringsliv, ledere i stat og kommune, journalister og organisasjoner over hele landet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse