Annonse


Valget parallelt på TV og nett

Går alt som det skal, vil den første versjonen av systemet være klart til høstens kommunevalg, for publisering av de lokale valgresultatene.

Et slikt system vil også kunne gi de store TV-nettverkene anledning til gjenbruk av den samme informasjonen i ulike kanaler, med kanalens egen profil, sier Jakobsen.

Bygger varemerker
En egen avdeling for grafisk produksjon er nå under oppbygging. Avdelingen vil henvende seg til produsenter av reklamefilm og video, altså et ganske annet marked enn det Pilot Broadcast Systems i dag jobber mot. Den ventes å få inntil seks ansatte i løpet av relativt kort tid.

Etableringen av grafikkavdelingen vil inngå i varemerkebyggingen omkring Pilot-produktene. Foreløpig er det ikke aktuelt å skille ut den grafiske virksomheten som et eget selskap, sier Jakobsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse