Fusjonen1

Annonse


Telefusjonen vedtas i dag?

Fusjonen1

Det ble ganske enkelt for knapp tid for representantene i den svenske riksdagen til at fusjonsspørsmålet kunne tas opp ved mandagens kveldsmøte. Det er ventet at riksdagen vil behandle saken i dag.

EU også på en tirsdag
I dag er det også ventet at EU-kommisjonen vil gi sitt klarsignal, eller om det er behov for en ytterligere granskning av fusjonen. En granskning som vil ta tre til fire måneder.

EU-kommisjonen ønsket ikke mandag å gi noen signaler om Telia og Telenor har lykkes i å overbevise EU om at fusjonen ikke strider mot konkurranselovgivingen.

Annonse


Kritiske røster
Fusjonen har møtt en del kritiske røster i Sverige, hvor mange hevder at landet selger Telia på billigsalg.

Men til tross for at de borgerlige partiene i Sverige forventes å si nei til fusjonen, er det trolig sikret et majoritetsflertall for en fusjon. En dag senere enn beregnet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse