Kyocera bildemobil

Annonse


Fire UMTS-lisenser i Norge

Kyocera bildemobil

Post- og teletilsynet (PT) utarbeider spesifikasjoner for at første fase av UMTS ferdigstilles i løpet av 1999, noe som betyr at produksjonen av utstyr kan starte, og at kommersiell drift kan ta til rundt år 2002.

Åpent nett?
PT vil ikke stille strenge krav, som for eksempel med hensyn til dekning og utbyggingshastighet slik det ble gjort for GSM-nettet. PT anbefaler videre at det ikke innføres frekvensavgifter, som har vært drøftet for GSM. Konsesjonene vil kun tildeles landsdekkende aktører.

– Tilbydere med sterk markedsstilling er forpliktet til å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til offentlig telenett, herunder tilgang til mobiltelenett, heter det i rapporten fra Post- og teletilsynet.

Annonse


– Post- og teletilsynet anbefaler at det ikke stilles krav om en gitt dekning for å få levert tilgang til annet nett. PT anser det som viktig å legge til rette for tjenesteleverandører, heter det videre.

Svenskesug
Det norske Post- og teletilsynets anbefaling er svært lik den svenske der konsesjonsutlysningen understreker viktigheten av å slippe til tjenestetilbydere.

Etter at det svenske teletilsynet ikke fant rom i lovverket for å slippe til Sense i februar i år, har de siden fremmet et nytt lovforslag som er ute til høring.

2MB/s i byen
UMTS åpner for enorme overføringshastigheter og vil i enkelte begrensede områder overføre opp til 2 Mb i sekundet. I første omgang vil UMTS tilby 16 Kb/s for kontinuerlig tale- og datatjenester via satellitt. Denne vil så øke gradvis opp til 144 og 184 Kb jo nærmere sentrum man kommer.

Dette gir muligheter for blant annet video og multimedia overføring via mobilenheter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse