Annonse


Misfornøyde telefolk

Den største skuffelsen for bransjen blant sakene som ble behandlet på Stortinget var nok da Samferdselsdepartementet fikk beholde eierskapet i Telenor.

Betent sak
Saken som lenge har vært et hett tema, ble ytterligere betent i ukene før den kom opp i Stortinget, da EFTAS Overvåkningsorgan – ESA – den 24. mars sendte et notat til norske myndigheter der de forlanger kommentarer til organets bekymring for Samferdselsdepartementets uhildethet som det øverste regulerende organ for telesektoren, samt eneeier av landets dominerende teleaktør – Telenor.

EFTAs overvåkningsorgan gir Samferdselsdepartementet svarfrist på to måneder, og på bakgrunn av et eventuelt tilsvar vil ESA vurdere å forfølge saken videre.

Lite begeistret
Informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom er ikke begeistret for Stortingets unnfallenhet.

Annonse


– Vi synes det er uheldig at eier og regulatør tilhører samme departement. Imidlertid har samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll håndtert dette på en ryddig måtte, men over tid er det best at rollene skilles, sier Bjørkum til ITavisen.

Bjørkum mener et skille av rollene bør komme naturlig som et initiativ fra regjeringens side.

Vil skille ut Telia Norge
Bjørkum, som på vegne av NetCom har uttrykt interesse for Telia Norge ved flere anledninger, benytter ivrig anledningen til å propagandere for at denne virksomheten blir lagt ut til salg for konkurrenter til Telianor.

– I tillegg til å skille ut Telia Norge, håper vi at konkurransetilsynet vil fortsette å vurdere bransjen med friske øyne slik at konkurransen vil virke til beste for forbrukerne, sier han.

Aksess til alle?
Janco Multicom, som er heleid av Europas største kabel-TV leverandør, UPC, med nesten fire millioner kunder og en børsverdi på over 60 milliarder, er blitt en flittig lobbyist i EU.

I dag leverer Janco kun teletjenester til tusen av sine mer enn 300.000 kabelabonnenter, men de har ambisjoner om å spise stort av Telenors kake i både privat- og bedriftsmarkedet for telefon og Internett.

Markedsdirektør Gunnar Evensen synes også at dobbeltrollen til Samferdselsdepartementet er en uting.

Stenger Janco ute?
Det som opptar han mest for tiden er Telenors desperate innsats for å stenge Janco ute som en alternativ teleleverandør.

– Vi mener det er helt urimelig at Telenor inngår langsiktige bindingsavtaler med hele borettslag ved å manipulere med fastprisen. Dette gjør det vanskelig for alternative leverandører som oss å slippe til nå som vi er i ferd med å lansere Internett- og telefonitjenester til stadig flere, sier han til ITavisen.

Post- og Teletilsynet har gått imot Telenors subsidiering av tjenester, men med Samferdselsdepartementet på toppen frykter Evensen at Telenor får viljen sin til slutt.

Blir ikke offer
Janco er den eneste alternative aktøren, eventuelt med unntak av elektrisitetsverkene, som har kabel inn i husveggen til Ola & Kari. På denne måten blir de ikke offer for de urimelig høye kostnadene Telia og Tele2 tar for å tilby teletjenester til husstander. Evensen er svært opptatt av at Telenor ikke må få lov til å beholde sin posisjon på kabelmarkedet– For at vi skal kunne tilby en konkurransedyktig tjeneste må myndighetene legge til rette for et alternativ til Telenor. Hvis Telenor Avidi legges ut for salg, vil det skape mer likeverdig konkurranse, sier Evensen til ITavisen.

Pris etter dagens kostnad
Per Bjørkum i NetCom er også opptatt av aksess, men har Telenors kobbernett i sikte.

– Det er viktig at tilgang til Telenors aksessnett ikke blir basert på historiske kostnader. Hvis prisene tar utgangspunkt i dagens kostnadsbilde vil det gjøre at Telenor fortsatt har incitament til å utbygge og oppgradere nettet, mens andre aktører kan slippe til slik at det blir reell konkurranse, sier Bjørkum til ITavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse