Krigsskip.gif

Annonse


To milliarder til norsk IT

Krigsskip.gif

En norsk IT-leverandør peker seg ut.

– Kongsberg-gruppen blir en vinner på IT-siden, uansett hvilken samarbeidskonstellasjon som blir valgt, hevder Europa-direktør Martin Elbourne i British Aerospace (BA) til ITavisen.

To milliarder
– Kongsberg-gruppen vil få levere integrerte våpensystemer til en verdi av mellom 1,5 og 2 milliarder kroner til Sjøforsvarets fem nye fregatter dersom koalisjonen Bazan/British Aerospace vinner kampen om leveransen, hevder Elbourne.

Annonse


Ingen avtale er undertegnet. Elbourne lyder likevel svært så sikker i sin sak.

IT-løsningene ventes å ville ta fjerdedelen av de 12 milliarder kronene Stortinget har vedtatt å bruke på Sjøforsvarets nye flaggskip. De integrerte våpensystemene vil ta størstedelen av IT-budsjettet.

Norgeskontor
Verdens tredje største våpenleverandør har opprettet eget kontor i Norge for å kunne etablere og pleie de riktige kontaktene i spillet om århundrets største norske IT-leveranse.

Den britiske våpenleverandøren anser på ingen måte kampen som tapt, selv om Sjøforsvaret har signalisert at de foretrekker amerikanske Lockheed Martin.

Blir internasjonal leverandør
De avgjørende forskjellene for den norske våpenprodusenten, vil ikke så mye dreie seg om inntekter fra dette konkrete oppdraget, som på hvilken samarbeidsform som blir valgt, mener briten.

– BA ser for seg at vi inngår et industrielt partnerskap med Kongsberg-gruppen på tre – fire nisjeområder. Ikke bare skal de produsere løsninger etter våre spesifikasjoner. De skal også ha ansvaret for utviklingsarbeidet, slik at de på et senere tidspunkt vil kunne etablere seg som en internasjonal forsvarsleverandør med utgangspunkt i den kompetansen de opparbeider, hevder Elbourne.

Kjøper Kongsberg-gruppen?
I en slik setting vil Kongsberg-gruppen høyst sannsynlig få ansvaret for videreutviklingen av BAs eget antiubåtvåpen, og for å tilpasse det til de vanskelige forholdene i den norske skjærgården.

– BA er ikke fremmed for at vi eventuelt kjøper oss inn i Kongsberg-gruppen, dersom Stortinget måtte kreve det, sier Elbourne.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse