Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telekrangel til EFTA

TELEGRAM: Statsråd Dag Jostein Fjærvoll (bildet) sa torsdag nei til å følge ESAs anmodninger om å skille eierskapet av Telenor og reguleringsmyndigheten Post- og teletilsynet (PT).

Fjærvoll, Dag Jostein

Men nå vil Teletopia kreve at det reises rettssak mot norske myndigheter i EFTA-domstolen, melder Dagsavisen.

Ikke uavhengig?
– Departementet har sagt det er viktig for Telenor å vokse seg sterk her hjemme. Da kan de umulig forsvare reel konkurranse i Norge uten skyte seg selv i foten. Det hører ikke hjemme noe sted at departementet både skal sitte som eier og som regulerende myndighet, sier adm. direktør Robert Herz i Teletopia.

Teleselskapet hevder Telenor tar urimelige priser for nettleie. Samtidige har Herz opplevd det som problematisk at deres klage behandles av samme etat som eier motparten.

Statsråd har støtte
Tidligere har ESA, EFTAs overvåkingsorgan, anbefalt å skille eierskap av Telenor og regulatør. Departementet sendte torsdag et brev til ESA, der de hevder at dagens ordning fungerer bra.

Departementsråd Per Sanderud og ekspedisjonssjef Eva Hildrum argumenterer med at den norske eierandelen vil bli redusert i det fusjonerte Telenor/Telia. Dette heder de automatisk vil føre til et større skille.

Departementet har støtte i Stortinget for dette: Et flertall stemte ned Høyres forslag om å skille eierskap av Telenor og PT.

Stikkord: Mobil