Vibeke Pettersen

Annonse


Forbyr mobil i bil

Vibeke PettersenForslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, heter det i pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Lovendring
Men vil endre vegtrafikkloven med sikte på å gi myndighetene hjemmel til å kunne regulere bruk av elektronisk utstyr som kan forstyrre førere av motorvogn.

Hvis endringen blir vedtatt, vil Samferdselsdepartementet fastsette en egen forskrift som forbyr førere å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring. Et utkast til en slik forskrift har allerede vært til høring hos berørte myndigheter og organisasjoner.

Vil forhindre
– Et forbud mot bruk av mobiltelefon under kjøring er ett av mange tiltak for å gjøre vegtrafikken sikrere. Bruk av mobiltelefon kan nemlig være med på å øke risikoen for personskadeulykker i trafikken. Når vi nå ser at stadig flere anskaffer og tar i bruk mobiltelefoner, vil et slikt forbud være et viktig varsel til motorvognførere om å holde hendene på rattet, ikke på mobiltelefonen, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Annonse


Forbudet vil i følge pressemeldingen også virke som en påminning om at alle skal vise aktsomhet i trafikken. Regjeringen tar sikte på at forbudet skal settes i verk fra 1. januar neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse