Vattenfall

Annonse


Vattenfall blir teleselskap

Vattenfall

I mai gjennomførte Vattenfall en test der 30.000 av selskapets kunder også fikk tilbud om telefonitjenester.

– Resultatet ble over all forrenting. På mindre enn en uke fikk vi den responsen vi hadde kalkulert, sier Jan Johansson, salgssjef i Vattenfall.

Hele Norden
I høst vil selskapet gjennomføre en større kampanje mot selskapets kunder over hele Sverige, og i neste omgang står Norden og andre land hvor Vattenfall opererer for tur.

Annonse


Vattensfalls forretningside er å tilby en pakkeløsning med både elektrisitet og telefoni og skal kunne administrere dette billigere enn konkurrentene på telemarkedet.

Allerede i norsk telemarked
I Norge er Vattenfall allerede inne på eiersiden av ElTele Østfold, gjennom sitt eierforhold i Fredrikstad Energiverk hvor Vattenfall eier 20 prosent.

Vattenfall har ingen planer om å bygge ut et eget telenett, men vil leie kapasitet.

– Vi har inngått avtale med en nettoperatør etter en ordinær anbudsrunde, sier Jan Johansson.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse