Annonse


Netcom fjerner ansatte

Det er særlig innenfor området fasttelefoni at selskapet vil redusere antall stillinger. Jarnheimer forsøker å hindre at svenske Netcom Ab blir et slags «Mini-Telia» med betydelig høyere kostnader per ansatt enn konkurrentene.

Bort med ulønnsomhet
Det er femti heltidsstillinger av i alt 1.000 som skal bort. I tillegg skal 100 av 250 innleide konsulenter avslutte sine engasjementer.

– Vi har hatt folk som jobber med ulønnsomme områder. Det skal det bli en slutt på nå, sier Jarnheimer, som anslår at personalreduksjonen vil bety en kostnadsreduksjon på rundt 80 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse