Telenordia

Annonse


Telenordia anmelder Telia

Telenordia

Anmeldelsen til Konsumentombudsmannen (KO) ble sendt i forrige uke, samtidig som Telenordia forbereder en stevning av Telia til Stockholm tingsrett om ikke KO griper inn.

Feilaktig markedsføring
Bakgrunnen for anmeldelsen er Telias markedsføring foran høstens forvalgsreform, som Telenordia anser strider mot markedsføringsloven på flere punkter.

– Det er alvorlig og skuffende at Telia uttrykker seg direkte feilaktig i sin markedsføring. Som et statlig eid selskap med et tidligere monopol på markedet har Telia et ansvar for at markedsføringen ikke forvrenges og at forbrukerne ikke blir villedet, sier Erik Heilborn, toppsjefen i Telenordia.

Annonse


Like vilkår
– For Telenordia og andre operatører som konkurrerer med Telia innebærer reformen en enorm mulighet til å få nye kunder, ettersom det kort sagt blir enklere å ringe billigere, men konkurransen må skje på like vilkår, sier Erik Heilborn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse